Hotline: 0833.900.777
Hướng dẫn & tư vấn

ĐÀO TẠO

  • Thứ sáu, 24-05-2024
  • 04:06 GMT + 7

Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2)

Thứ tư, 22-09-2021 12:03 GMT + 7
Với sự phát triển nhanh chóng của CNTT và khoa học kỹ thuật, việc sử dụng máy tính cùng các tiện ích mạng Internet đã trở thành một phần không thể thiếu của bất kì công việc nào. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khôi Việt tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về Modul 2 - Sử dụng máy tính cơ bản nhằm giúp các bạn nắm rõ kiến thức và hoàn thành tốt bài thi.
MODUL 2 - SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU2)
 
CÂU 001: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thuật ngữ Driver có nghĩa là gì:
A.   Chương trình dạy lái xe ô tô
B.    Chương trình hướng dẫn sử dụng Windows
C.    Chương trình giúp chạy các phần mềm trên Windows
D.   Chương trình giúp Windows điều khiển các thiết bị ngoại vi
ĐÁP ÁN: D
CÂU 002: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, bàn phím ảo là:
A.   On-Sreen Keyboard
B.    PC Keyboard
C.    Laptop Keyboard
D.   Wireless Keyboard
ĐÁP ÁN: A
CÂU 003: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để kiểm tra các thiết bị đã cài Driver hay chưa, người ta sử dụng công cụ:
A.   Registry Editor
B.    Device Manager
C.    System Information
D.   My Computer
ĐÁP ÁN: B
CÂU 004: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta có thể format ở đĩa chứa hệ điều hành không:
A.   Có thể, đơn giản là các tập tin sẽ bị xóa đi
B.    Không thể nếu đang sử dụng hệ điều hành được đặt trên ổ đĩa đó
C.    Có thể nhưng sau đó sẽ mất hệ điều hành
D.   Không thể vì bất kì ổ đĩa nào cũng không format được
ĐÁP ÁN: B
CÂU 005: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta có thể chạy cùng lúc:
A.   Chỉ 1 ứng dụng
B.    Hai ứng dụng khác nhau
C.    Tối đa 15 ứng dụng
D.   Nhiều ứng dụng khác nhau
ĐÁP ÁN: D
CÂU 006: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, ký tự phân cách số thập phân là: 
A.   Dấu chấm “.”
B.    Dấu phẩy “,”
C.    Dấu chấm phẩy “:”
D.   Tùy thuộc vào ký tự do người dùng quy định trong Control Panel
ĐÁP ÁN: D
CÂU 007: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thiết lập lại hệ thống người ta chọn chức năng:
A.   Control Windows
B.    Control Panel
C.    Control System
D.   Control Desktop
ĐÁP ÁN: B
CÂU 008: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thuật ngữ Shortcut có ý nghĩa gì:
A.   Tạo đường tắt để truy cập nhanh
B.    Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
C.    Đóng các cửa sổ đang mở
D.   Mở các cửa sổ đang đóng
ĐÁP ÁN: A
CÂU 009: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, mặc định để thêm người dùng mới, người ta thực hiện:
A.  Vào Control Panel -> User Accounts and Family Safety -> User Accounts -> Manage another
Accounts rồi chọn Create a new account
B.   Vào Control Panel 
-> User Accounts -> Manage another Account rồi chọn Add a New User
C.   Vào Control Panel 
-> Manage another Account rồi chọn Add a New User
D.  Vào Control Panel 
-> User Account -> rồi chọn Add a New User
ĐÁP ÁN: A
CÂU 010: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn cài đặt máy in, người ta thực hiện:
A.  File 
-> Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
B.   Window 
-> Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
C.   Start 
-> Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
D.  Tool 
-> Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
ĐÁP ÁN: C
CÂU 011: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu Start:
A.   Ctrl + X
B.    Ctrl+ Esc
C.    Alt +F4
D.   Ctrl+ Z
ĐÁP ÁN: B
CÂU 012: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để kiểm tra dung lượng ổ đĩa người ta thực hiện thao tác gì:
A.   Trong hệ điều hành Microsoft Windows không thể kiểm tra được
B.    Nhấp đúp vào icon của Computer – Nhấp phím phải chuột vào tên ồ đĩa cần kiểm tra – Chọn Properties
C.    Nhấp đúp vào icon của phần mềm Microsoft Word
D.   Nhấp đúp vào icon của phần mềm Microsoft Exel
ĐÁP ÁN: B
CÂU 013: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để mở Windows Explorer, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Ctrl +E
B.    Windows + E
C.    Alt + E
D.   Shift + E
ĐÁP ÁN: B
CÂU 014: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng với nhau, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Ctrl + Tab
B.    Alt + Tab
C.    Windows + Tab
D.   Windows + Tab  hoặc Alt + Tab
ĐÁP ÁN: D
CÂU 015: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để khóa màn hình máy tính, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + C
B.    Windows + P
C.    Windows + L
D.   Windows + H
ĐÁP ÁN: C
CÂU 016: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thu nhỏ cửa sổ đang sử dụng, người ta sử dụng tổ hợp phím nào: 
A.   Alt + Space, sau đó nhấn N
B.    Alt+ Space, sau đó nhấn X
C.    Ctrl + Space, sau đó nhấn X
D.   Ctrl + Space, sau đó nhấn N
ĐÁP ÁN: A
CÂU 017: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thu nhỏ tất cả cửa sổ, trừ cửa sổ đang sử dụng, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + N
B.    Windows +D
C.    Windows + Home
D.   Windows + Tab
ĐÁP ÁN: C
CÂU 018: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để mở các ứng dụng có trên thanh TaskBar, người ta sử dụng tổ hợp phím nào: 
A.   Ctrl + Win + [số thứ tự của ứng dụng trên thanh Taskbar từ 1 tới 9]
B.    Win + [số thứ tự cùa ứng dụng trên thanh Taskbar từ 1 tới 9]
C.    Alt + Win + [ số thứ tự cùa ứng dụng trên thanh Taskbar từ 1 tới 9]
D.   Không có tổ hợp phím tắt cho lệnh này
ĐÁP ÁN: B
CÂU 019: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi trình chiếu đôi khi người ta cần phóng to thu nhỏ cả màn hình, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + [dấu + hoặc -]
B.    Ctrl + [dấu + hoặc -]
C.    Ctrl + [lăn chuột lên hoặc xuống]
D.   Windows + [ lăn chuột lên hoặc xuống]
ĐÁP ÁN: A
CÂU 020: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi trình chiếu hay sử dụng nhiều, màn hình người ta cần điều chỉnh chế độ chiếu. người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + A
B.    Windows + P
C.    Windows + I
D.   Windows + L
ĐÁP ÁN: B
CÂU 021: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím “Windows + G” có tác dụng:
A.   Hiển thị cửa sổ tím kiếm
B.    Duyệt các Windows Gadgest trên màn hình nếu có
C.    Mở Task Manager dạng thu gọn
D.   Không có tác dụng gì
ĐÁP ÁN: B
CÂU 022: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi muốn chụp hình cửa sổ đang sử dụng, người ta dùng tổ hợp phím:
A.   Ctrl + Printscreen
B.    PrintScreen
C.    Alt + PrintScreen
D.   Không có tổ hợp phím nào làm được, người ta chỉ có thể PrintScreen rồi xài các chương trình sửa màn hình ảnh cắt ra
ĐÁP ÁN: C
CÂU 023: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi đang ở Windows Explorer, để đi vào khung tìm kiếm, người ta sử dụng phím tắt nào:
A.   F3
B.    F4
C.    F6
D.   F7
ĐÁP ÁN: A
CÂU 024: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi đang sử dụng một chương trình nào đó của Microsoft, tổ hợp phím “Ctrl+N” có chức năng:
A.   Tạo một thư mục mới
B.    Tạo ra một tập tin mới và chưa có thông tin trong tập tin đó
C.    Mở thanh Menu
D.   Tùy chương trình mà có chức năng khác nhau
ĐÁP ÁN: D
CÂU 025: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để đi tới thanh địa chỉ trên Windows Explorer, người ta dùng tổ hợp phím:
A.   Ctrl + D
B.    Ctrl + L
C.    Alt + D
D.   Atl + L
ĐÁP ÁN: C
CÂU 026: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thu nhỏ tất cả các cửa sổ xuống thanh Taskbar, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + M
B.    Windows + S
C.    Ctrl + L
D.   Windows + L
ĐÁP ÁN: A
CÂU 027: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng người ta sử dụng phím tắt nào:
A.   Scroll Lock
B.    Pause
C.    Insert
D.   Print Sreen
ĐÁP ÁN: D
CÂU 028: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tại Windows Explorer khi người ta nhấn tổ hợp phím Alt+ Mũi tên qua trái thì tương ứng với việc nhấn chuột vào nút gì trên thanh công cụ:
A.   Up
B.    Forward
C.    Cut
D.   Back
ĐÁP ÁN: D
CÂU 029: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để mở cửa sổ tìm kiếm, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Windows + T
B.    Windows + P
C.    Windows + F
D.   Ctrl + M
ĐÁP ÁN: C
CÂU 030: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Ctrl + C
B.    Ctrl + Ins
C.    PrintSreen
D.   ESC
ĐÁP ÁN: C
CÂU 031: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Alt + Esc
B.    Ctrl + Esc
C.    Ctrl + Alt + Esc
D.   Không có cách nào khác
ĐÁP ÁN: B
CÂU 032: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, phím F2 dùng để:
A.   Tạo Folder mới
B.    Xóa đối tượng
C.    Đổi tên đối tượng
D.   Thoát windows
ĐÁP ÁN: C
CÂU 033: Phím, tổ hợp phím dùng để chụp cửa sổ hiền hành:
A.   Alt + PrintScreen
B.    Ctrl + PrintScreen
C.    PrintScreen
D.   Shift + SrintSreen
ĐÁP ÁN: C
CÂU 034: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để sao chép một đối tượng vào ClipBoard, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Ctrl + X
B.    Ctrl + C
C.    Ctrl  + V
D.   Ctrl + Z
ĐÁP ÁN: B
CÂU 035: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để gõ kí tự trên của một phím, người ta phải ấn giữ phím nào:
A.   Ctrl
B.    Alt
C.    Shift
D.   CapsLock
ĐÁP ÁN: C
CÂU 036: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím Windows + E có tác dụng gì:
A.   Chuyển đổi qua lại các cửa sổ đang mở
B.    Đóng cửa sổ đang mở
C.    Ấn hoặc hiện cửa sổ đang mở
D.   Mở cửa sổ My Computer
ĐÁP ÁN: D
CÂU 037: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím Windows + D có tác dụng gì:
A.   Chuyển đổi qua lại các cửa sổ đang mở
B.    Ẩn hiện cửa sổ đang mở
C.    Mở cửa sổ My Computer
D.   Đóng cửa sổ đang mở
ĐÁP ÁN: B
CÂU 038: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, mặc định để tùy chỉnh cập nhật của hệ điều hành Microsoft Windows người ta thực hiện:
A.  Vào Control Panel 
-> System and Security -> Windows Update
B.   Vào Control Panel 
-> Windows Update
C.   Vào Windows 
-> Windows Update
D.  Vào Control Panel 
-> Windows -> Windows Update
ĐÁP ÁN: B
CÂU 039: Muốn thay đổi các thông số của hệ thống máy tính sao cho dữ liệu ngày được hiển thị dưới dạng “Tuesday, July,30, 2015”  người ta khai báp thẻ lệnh Date của hộp thoại Customize Regional Option như thế nào:
A.   Tại Short date format hay Long date fomat nhập: dddd,MMMM dd, yyyy
B.    Tại Short date format hay Long date fomat nhập: MMMM dd, yyyy
C.    Tại Short date format hay Long date fomat nhập: dddd, dd MMMM, yyyy
D.   Tại Short date format hay Long date fomat nhập: dd MMMM, yyyy
ĐÁP ÁN: A
CÂU 040: Trong bảng “Taskbar and Navigation propetise” của hệ điều hành Microsoft Windows 8.1, chức năng  nào dùng để ẩn thanh công việc (Taskbar) tự động:
A.   Lock the taskbar
B.    Auto – hide the taskbar
C.    Use small taskbar buttons
D.   Show Windows Store apps on the taskbar
ĐÁP ÁN: B
CÂU 041: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thay đổi hình nền người ta thực hiện:
A.   Chuột phải vào màn hình chọn Screen resolution
B.    Chuột phải vào màn hình chọn Personalization
C.    Chuột phải vào màn hình chọn Paste
D.   Gỡ màn hình ra và dán hình nền lên trên màn hình
ĐÁP ÁN: B
CÂU 042: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thay đổi độ phân giải người ta thực hiện:
A.   Chuột phải vào màn hình chọn Screen resolution
B.    Chuột phải vào màn hình chọn Personnalization
C. Chuột phải vào màn hình chọn Next desktop background
D. Chuột phải vào màn hình chọn Paste
ĐÁP ÁN: A
CÂU 043: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, làm thế nào để gỡ bỏ một chương trình khỏi máy tính tốt nhất:
A.   Xóa biểu tượng của chương trình đó trên màn hình
B.    Xóa thư mục của chương trình đó trên hệ thống
C.    Vào Control Panel, chọn Programs, chọn Uninstall program, chọn chương trình cần gỡ rối Nhấn Uninstall
D.   Vào Start, tìm kiếm tên chương trình rồi chọn xóa, sau đó khởi động lại máy tính
ĐÁP ÁN: C
CÂU 044: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chọn  các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, người ta dùng chuột nhấp chọn từng biểu tượng một đồng thời giữ phím nào:
A.   Alt
B.    Ctrl
C.    Enter
D.   Shift
ĐÁP ÁN: B
CÂU 045: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, chương trình ghi chú nhanh là:
A.   Quick Notes
B.    Sticky Notes
C.    Notepad
D.   WinWord
ĐÁP ÁN: B
CÂU 046: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thao tác Drag  and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi người ta muốn làm gì:
A.   Mở thư mục
B.    Thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành
C.    Di chuyền đối tượng đến vị trí mới
D.   Xem thuộc tính của tập tin hiện tại
ĐÁP ÁN: C
CÂU 047: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ Magnifies thực hiện việc gì:
A.   Công cụ cho phép quản lý tiến trình đang chạy
B.    Công cụ cho phép phóng to màn hình hiển thị
C.    Công cụ cho phép làm sạch bộ nhớ RAM
D.   Công cụ cho phép in ra máy in
ĐÁP ÁN: B
CÂU 048: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để xóa một biểu tượng (icon), người ta thực hiện:
A.   Chọn và ấn phím Delete
B.    Chọn và ấn phím Alt
C.    Chọn và ấn phím Tab
D.   Chọn và ấn phím Ctrl
ĐÁP ÁN: A
CÂU 049: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, chỉ với Recycle Bin, người ta không thể thực hiện điều gì:
A.   Xem danh sách các tập tin và thực mục vừa xóa
B.    Xóa hẳn các tập tin và thư mục
C.    Khôi phục tất cả các tập tin và thư mục bị xóa
D.   Phục hồi các tập tin và thư mục vừa xóa
ĐÁP ÁN: C
CÂU 050: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, người ta chọn đối tượng rồi chọn lệnh: 
A.   Copy
B.    Restore
C.    Open
D.   Move To Folder
ĐÁP ÁN: B
CÂU 051: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thiết đặt lại hệ thống, người ta chọn chức năng:
A.   Control Windows
B.    Control System
C.    Control Panel
D.   Control Desktop
ĐÁP ÁN: C
CÂU 052: Khi một đối tượng trong hệ điều hành Microsoft Windows (File, Folder, Shortcut) đang được chọn, gõ phím F2 cho phép người ta thực hiện:
A.   Xóa đối tượng
B.    Tạo đối tượng mới
C.    Đổi tên đối tượng
D.   Không có tác dụng gì
ĐÁP ÁN: C
CÂU 053: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn điều chỉnh ngày giờ của hệ thống người ta thực hiện lệnh:
A.  Start 
-> Control Windows -> Date and Time
B.   Start 
-> Control Panel -> Date and Time
C.   Start 
-> Control System -> Date and Time
D.  Start 
-> Control Desktop -> Date and Time
ĐÁP ÁN: B
CÂU 054: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa được sử dụng, người ta thực hiện:
A.   Click chuột  vào tên ổ đĩa cần kiểm tra
B.    Click phím phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra – Chọn Properties
C.    Click phím phải chuột vào Recycle Bin – Chọn Properties
D.   Click chuột vào Recycle Bin
ĐÁP ÁN: B
CÂU 055: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tắt cừa sổ hiện hành người ta thực hiện:
A.   Nhấn nút biểu tượng Minimize
B.    Nhấn nút biểu tượng Restore Window
C.    Nhấn nút biểu tượng Close
D.   Nhấn nút biểu tượng Maximize
ĐÁP ÁN: C
CÂU 056: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, lệnh Defregnment dùng để làm gì:
A.   Định dạng lại ổ đĩa
B.    Chống phân mảnh ổ đĩa
C.    Backup lại dữ liệu ổ đĩa
D.   Sửa lỗi ổ đĩa
ĐÁP ÁN: B
CÂU 057: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn thu nhỏ hoặc phóng lớn cửa sổ hiện hành người ta thực hiện:
A.   Nhấn nút biểu tượng Minimize
B.    Nhấn nút biểu tượng Restore
C.    Nhấn nút biểu tượng Maximize
D.   Cả B và C
ĐÁP ÁN: D
CÂU 058: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng chương trình nào để quản lý các tập tin và thư mục:
A.   Microsoft Office
B.    Accessories
C.    Control Panel
D.   Windows Explorer
ĐÁP ÁN: D
CÂU 059: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tắt cửa sổ hiện hành người ta thực hiện: 
A.   Nhấn nút biểu tượng
B.    Nhấn nút biểu tượng Close
C.    Nhấn nút biểu tượng Restore
D.   Nhấn nút biểu tượng Maximize
ĐÁP ÁN: B
CÂU 060: Để xóa một đối tượng trong hệ điều hành Microsoft Windows:
A.   Chọn và ấn Delete
B.    Chọn và nhấn phím Ctrl
C.    Chọn và nhấn phím Shift
D.   Chọn và nhấn phím Alt
ĐÁP ÁN: A
 CÂU 061: Khi các biểu tượng trên màn hình Desktop hệ điều hành Microsoft Windows bị ẩn hết. Thao tác nào sau đây để hiển thị các biểu tượng trên màn hình Desktop:
A.   Nhấn phím phải chuột vào màn hình nền, chọn View, chọn tiếp Auto arrange icons
B.    Nhấn phím phải chuột vào màn hình nền, chọn View, chọn tiếp Show desktop icons
C.    Nhấn phím phải chuột vào màn hình nền, chọn View, chọn tiếp Align icons to grid
D.   Không thể hiển thị được, Windows đã bị lỗi
ĐÁP ÁN: B
CÂU 062: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn hiển thị ô Check box dùng chọn nhiều thư mục và tập tin để thao tác, trên Windows Explorer người ta thực hiện:
A.   Vào File, chọn Check Boxes
B.    Vào Home, chọn Check Boxes
C.    Vào View, chọn Item Check Boxes
D.   Vào Share, chọn Item Check Boxes
ĐÁP ÁN: C
 CÂU 063: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ Windows Explorer dùng để làm gì:
A.   Khôi phục thư mục hoặc tập tin
B.    Quản lý thư mục và tập tin
C.    Duyệt web
D.   Gửi và nhận Email
ĐÁP ÁN: B
CÂU 064: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn mở bảng chọn tắt (Shortcut menu) của một đối tượng nào đó, người ta sử dụng thao tác nào sau đây với chuột máy tính: 
A.   Click
B.    Double click
C.    Right click
D.   Drag and Drog
ĐÁP ÁN: C
 CÂU 065: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ Share được sử dụng để làm gì: 
A.   Chia sẽ tập tin
B.    Chia sẽ thư mục và các thư mục con, tập tin bên trong nó
C.    Chia sẽ ổ đĩa và các thư mục con, tập tin bên trong nó
D.   Chia sẽ ứng dụng
ĐÁP ÁN: C
CÂU 066: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi một tập tin mang thuộc tính “Hidden” tức là:
A.   Tập tin bị lỗi
B.    Tập tin bị ẩn
C.    Tập tin là tập tin không có định dạng
D.   Tập tin không chạy được
ĐÁP ÁN: B
CÂU 067: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, người ta có thể sử dụng:
A.   My Conputer 
B.     Recycle Bin
C.    Paint
D.    My Network Places
ĐÁP ÁN: A
CÂU 068: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ nào sau đây có thể được sử dụng để soạn thảo văn bản:
A.   Windows Explorer
B.    Internet Explorer
C.    Control Panel
D.   Notepad
ĐÁP ÁN: D
CÂU 069: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn có một đường tắt để truy cập vào một thư mục, người ta cần tạo ra:
A.   Một thư mục
B.    Một tập tin
C.    Một cửa sổ
D.   Một Shortcut
ĐÁP ÁN: D
CÂU 070: Trong Windows Explorer, nếu người ta vào bảng chọn View, chọn lệnh List, có nghĩa là đã chọn kiểu hiển thị  nội dung  của cửa sổ bên phải chương trình dưới dạng:
A.   Các biểu tượng lớn
B.    Các biểu tượng nhỏ
C.    Danh sách các tập tin và thư mục
D.   Danh sách liệt kê chi tiết
ĐÁP ÁN: C
CÂU 071: Trong Windows Explorer, tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tập tin và thư mục:
A.   Tên tập tin
B.    Tần suất sử dụng
C.    Kích thước tập tin
D.   Kiểu tập tin
ĐÁP ÁN: B
CÂU 072: Trong cửa sổ ListView của Windows Explorer, kiểu hiển thị nào cho phép người sử dụng có thể biết được  kích thước của một File có chứa trong cửa sổ đó:
A.   Tiles
B.    Icons
C.    List
D.   Details
ĐÁP ÁN: D
CÂU 073: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để đổi tên thư mục hoặc tập tin đang chọn, người ta sử dụng:
A.   F2
B.    F3
C.    F4
D.   F6
ĐÁP  ÁN: A
CÂU 074: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, trong một thư mục có hai thư mục X và Y, khi người ta đổi tên thư mục X thành Y thì điều gì xảy ra:
A.   Máy tính tự động đặt tên cho thư mục X thành Y là Y1
B.    Máy tính tự động xóa thư mục Y đã tồn tại và cho phép đổi tên thư mục X
C.    Máy tính tự động xóa thư mục Y đã tồn tại xà sao chép thư mục X sang thư mục khác
D.   Máy tính thông báo thư mục Y đã tồn tại và hỏi có muốn gộp lại hai thư mục lại không
ĐÁP ÁN: D
CÂU 075: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tạo một thư mục mới, người ta thực hiện:
A.  Edit 
-> New, sau đó chọn Folder
B.   Tools 
-> New, sau đó chọn Folder
C.   File 
-> New, sau đó chọn Folder
D.  Windows 
-> New, sau đó chọn Folder
ĐÁP ÁN: C
CÂU 076: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tên của thư mục được đặt tên như thế nào:
A.   Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục
B.    Bắt buộc không được có phần mở rộng
C.    Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp
D.   Bắt buộc phải có phần mở rộng
ĐÁP ÁN: C
CÂU 077: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi chọn Copy một tập tin, sau đó xóa tập tin đó đi rồi Paste sang vị trí mới thì điều gì sẽ xảy ra:
A.   Vẫn copy bình thường vì thao tác này tương tự lệnh “Cut”
B.    Không copy được vì tập tin gốc đã mất
C.    Hệ thống sẽ hỏi có muốn phục hồi file đã xóa không
D.   Hệ thống sẽ hỏi có muốn xóa hẳn file không
ĐÁP ÁN: B
CÂU 078: Trong Windows Explorer, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách, người ta thực hiện:
A.   Giữ phím Ctrl và nháy chuột váo từng mục muốn chọn trong danh sách
B.    Giữ phím Alt và nháy chuột váo từng mục muốn chọn trong danh sách
C.    Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
D.   Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
ĐÁP ÁN: C
CÂU 079: Trong Windows Explorer, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách, người ta thực hiện:
A.   Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
B.    Nhấp chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nhấp chuột ở mục cuối
C.    Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
D.   Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
ĐÁP ÁN: A
CÂU 080: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi xóa một thư mục hoặc tập tin thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn thư mục/tập tin này, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Shift + Del
B.    Alt + Del
C.    Ctrl + Del
D.   Tab + Del
ĐÁP ÁN: A
CÂU 081: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi xóa một thư mục hoặc tập tin bằng phím Del thì điều gì xảy ra:
A.   Thư mục/tập tin đó sẽ được xóa hoàn toàn khỏi máy tính
B.    Thư mục/tập tin đó sẽ được chuyển vào thùng rác (Recycle Bin)
C.    Thư mục/tập tin đó sẽ được lưu vào bộ nhớ máy tính
D.   Thư mục/tập tin đó sẽ được chép sang một thư mục khác
ĐÁP ÁN: B
CÂU 082: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn khôi phục lại một đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, người ta thực hiện:
A.  Chọn đối tượng, rồi chọn File 
-> Copy
B.   Chọn đối tượng, rồi chọn File 
-> Open
C.   Chọn đối tượng, rồi chọn File 
-> Restore
D.  Chọn đối tượng, rồi chọn File 
-> Move To Folder
ĐÁP ÁN: C
CÂU 083: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta không thể đổi tên tập tin, di chuyển hoặc xóa 1 tập tin thường là do:
A.   Tập tin bị nhiễm Virus
B.    Tập tin đó đang mở
C.    Tập tin không bị nhiễm Virus
D.   Tập tin đó đang đóng
ĐÁP ÁN: B
CÂU 084: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để tìm kiếm một chương trình, người ta thực hiện:
A.   Mở hết tất cả thư mục trên màn hình Desktop và tìm bằng mắt
B.    Mở chương trình “Search” trong ổ System rồi gõ tên chương trình vào
C.    Vào Star, gõ từ khóa tìm kiếm vào ô “Search program Microsoft and files”
D.   Vào Control Panel và chọn chương trình
ĐÁP ÁN: C
CÂU 085: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để tùy chỉnh nhìn thấy các thư mục ẩn hay không, người ta thực hiện:
A.   Trên của sổ Windows Explorer, nhấn vào Tools rồi Folder Options
B.    Trên của sổ Windows Explorer, nhấn vào Tools rồi File Options
C.    Trên của sổ Windows Explorer, nhấn Folder Options
D.   Không thể xem khi các thư mục bị ẩn đi
ĐÁP ÁN: C
CÂU 086: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, người ta thực hiện: 
A.  File 
-> Search
B.   Windows 
-> Search
C.   Star 
-> Search
D.  Tools 
-> Search
ĐÁP ÁN: C
CÂU 087: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ SEARCH được sử dụng để:
A.   Tìm kiếm file, folder
B.    Dùng để tính toán
C.    Dùng để vẽ
D.   Dùng để soạn thảo văn bản
ĐÁP ÁN: A
CÂU 088: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi tìm kiếm dữ liệu thì ký hiệu nào sau đây đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ:
A.   *
B.    :
C.    #
D.   !
ĐÁP ÁN: A
CÂU 089: Tập tin (file) nào có đuôi như sau không phải là tập tin nén:
A.   .rar
B.    .zip
C.    .tgz
D.   .com
ĐÁP  ÁN: D
CÂU 090: Phần mềm nào sau đây là phần mềm an ninh máy tính:
A.   Phần mềm kế toán
B.    Phần mềm đồ họa
C.    Phần mềm diệt virut
D.   Phần mềm soạn thảo văn bản
ĐÁP ÁN: C
CÂU 091: Phần mềm nào sau đây không phải là một phần mềm diệt virus:
A.   BKAV
B.    Kaspersky
C.    McAfee
D.   Firefox
ĐÁP ÁN: D
CÂU 092: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chuyển từ định dạng file này sang định dạng file khác phát biểu nào sau đây không đúng:
Z. Có thể chuyển từ word sang pdf
B. Có thể chuyển từ pdf sang word
C. Có thể chuyển từ excel sang pdf
D. Có thể chuyển từ excel sang word
ĐÁP ÁN: D
CÂU 093: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ “Speech Recognition” có tính năng:
A.   Ghi âm
B.    Điều chỉnh Microphone
C.    Ra lệnh cho máy tính bằng giọng nói
D.   Chơi trò chơi
ĐÁP ÁN: C
CÂU 094: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta có thể sử dụng  chương trình nào như một máy tính bỏ túi:
A.   Microsoft Excel
B.    Caculator
C.    Microsoft Word
D.   Notepad
ĐÁP ÁN: B
CÂU 095: Trong các công cụ sau, công cụ nào không phải là công cụ đa phương tiện:
A.   Ghi âm
B.    Nghe nhạc
C.    Xem phim
D.   Soạn thảo văn bản
ĐÁP ÁN: D
CÂU 096: Phông chữ ARIAL tương ứng với bảng mã nò sau đây:
A.   UNICODE
B.    TCVN3 (ABC)
C.    VNI WINDOWS
D.   VIQR
ĐÁP ÁN: A
CÂU 097: Để gõ đúng chữ tiếng việt có dấu, lựa chọn nào sau đây là đúng:
A.   Font chữ là Time New Roman và bảng mã là Vni- Windows
B.    Font chữ là Time New Roman và bảng mã là TCVN3
C.    Font chữ là Time New Roman và bảng mã là UNICODE
D.   Font chữ là Time New Roman và bảng mã là VPS
ĐÁP ÁN: C
CÂU 098: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, mặc định để cài phông chữ mới, người ta thực hiện:
A.  Vào Start 
-> Setting -> Control Panel Font
B.   Vào Start 
-> Setting -> Control  Panel -> Sau đó chọn Font
C.   Vào Start 
-> Control Panel -> Setting -> Chọn Font
D.  Vào Start 
->  Control Panel -> Appearance and Personalization -> chọn Font
ĐÁP ÁN: D
CÂU 099: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, những phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm gõ tiếng Việt:
A.   Vietkey
B.    VPSkey
C.    Unikey
D.   Keylogger
ĐÁP ÁN: D
CÂU 100: Trong soạn thảo văn bản tiếng Việt, phát biểu nào sau đây về phông chữ tiếng Việt là sai:
A.   Trong một văn bản có thể chưa nhiều phông chữ tiếng Việt
B.    Có thể chuyển đổi một văn bản từ định dạng phông tiếng Việt này sang định dạng phông tiếng Việt khác
C.    Cách gõ tiếng Việt kiểu VNI và kiểu Telex giống nhau
D.   Cách gõ tiếng Việt kiểu VNI và kiểu Telex khác nhau
ĐÁP ÁN: C
CÂU 101: Trong phần mềm Microsoft Word, khi chuyển một đoạn văn bản tiếng Việt từ Font Vni-Time sang Font Time New Roman điều gì sau đây là đúng:
A.   Tất cả các ký tự đều hiện đúng
B.    Tất cả các ký tự đều hiện sai
C.    Tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu đều hiện sai
D.   Tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu đều hiện đúng
ĐÁP ÁN: C
CÂU 102: Khi gõ tiếng Việt bằng phần mềm Unikey, để chuyển chế độ gõ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A.   Alt + X
B.    Alt + Z
C.    Ctrl + Z
D.   Shift + X
ĐÁP ÁN: B
CÂU 103: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thu nhỏ cửa sổ ứng dụng, người ta sử dụng tổ hợp phím: 
A.   Nhấp chuột trái vào nút Close
B.    Nhấp chuột trái vào nút Maximize
C.    Nhấp chuột trái vào nút Minimize
D.   Nhấp chuột trái vào nút Restore Down
ĐÁP ÁN: C
CÂU 104: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn chép tập tin (file) hay thư mục (folder), người ta sử dụng tổ hợp phím:
A.   Ctrl + C
B.    Ctrl + S
C.    Alt + C
D.   Alt + V
ĐÁP ÁN: A
CÂU 105: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, file nào là một file chương trình:
A.   Trochoi.docx
B.    Bangtinh.xlsx
C.    Trochoi.spo
D.   Trochoi.exe
ĐÁP ÁN: D
CÂU 106: Chương trình Window Explorer có thể:
A.   Tạo file văn bản
B.    Tạo hình ảnh
C.    Tạo folder và tên file
D.   Tạo chương trình mới
ĐÁP ÁN: C
CÂU 107: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để quản lý thông tin lưu trữ trên đĩa, người ta có 2 cấu trúc quan trọng là:
A.   Thư mục và cây thư mục
B.    Tập tin và thư mục
C.    Đường dẫn tập tin và đường dẫn thư mục
D.   Ổ đĩa, tập tin
ĐÁP ÁN: B
CÂU 108: Thuật ngữ File được gọi trong tiếng việt là:
A.   Tập tin
B.    Thông tin dữ liệu
C.    Cơ sở dữ liệu
D.   Thư mục
ĐÁP ÁN: A
CÂU 109: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi tìm các file có phần mở rộng là DOC và XLS, người ta thực hiện:
A. DOC – XLS
B. *.DOC, *.XLS
C. :.DOC, :.XLS
D. Word file, Excel file
ĐÁP ÁN: B
CÂU 110: Trong Windows Explorer, khi nhấp chuột trên tập tin đầu, nhấn và giữ phím CTRL, nhấp chuột trên các tập tin chọn khác, người ta thực hiện:
A.   Lựa chọn các tập tin không gần nhau
B.    Xóa các tập tin không gần nhau
C.    Copy các tập tin không gần nhau
D.   Đổi tên các tập tin không gần nhau
ĐÁP ÁN: A
CÂU 111: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thay đổi các xác lập về quy cách con số, tiền tệ… theo các địa phương khác nhau, người ta chạy chương trình:
A.   Windows Explorer
B.    Internet Explorer
C.    Display trong Control Panel
D.   Regional Setting trong Control Panel
ĐÁP ÁN: D
CÂU 112: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A.   Ctrl + Tab
B.    Shift + Tab
C.    Alt + Tab
D.   Space + Tab
ĐÁP ÁN: C
CÂU 113: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thoát khỏi một chương trình, người ta thực hiện:
A.   Shift +F3
B.    Alt + F4
C.    Ctrl + F3
D.   Alt + F2
ĐÁP ÁN: B
CÂU 114: Trong Windows Explorer muốn chọn các phần tử liên tục người ta thực hiện:
A.   Nhấn chuột phần từ đầu nhấn giữ Ctrl và nhấp chuột phần tử cuối
B.    Nhấn chuột phần từ đầu, nhấn giữ Alt và nhấn chuột phần tử cuối
C.    Nhấn chuột phần từ đầu, nhấn giữ Shift và nhấn chuột phần tử cuối
D.   Nhấn chuột phần từ đầu,  nhấn giữ Tab và nhấn trái chuột phần tử cuối
ĐÁP ÁN: C
CÂU 115: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi muốn tạo folder tại desktop, người ta nhấn phím phải chuột sau đó chọn:
A.   Properties
B.   New 
-> Folder
C.    Refresh
D.   Paste
ĐÁP ÁN: B
CÂU 116: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi muốn tạo folder tại Shortcut Desktop, người ta click phím phải chuột sau đó chọn:
A.  New 
-> Folder
B.    Refresh
C.    Paste
D.   Creat Shortcut
ĐÁP ÁN: A
CÂU 117: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, đối với một thư mục đã có trên đĩa CD, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Ghi bổ sung thêm file, folder
B.    Không thể ghi bổ sung thêm file, folder vào
C.    Có thể xóa bớt file, folder
D.   Đổi tên file, folder
ĐÁP ÁN: B
CÂU 118: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để xóa hẳn tất cả các tập tin đã xóa, khi nhấp phím chuột phải vào biểu tượng “Recycle Bin” trên Desktop, người ta thực hiện:
A.   Propterty
B.    Empty Recycle Bin
C.    Pin to Start
D.   Rename
ĐÁP ÁN: B
CÂU 119: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tập tin nào sau đây thường được ẩn:
A.   Tập tin tải về
B.    Tập tin hệ thống
C.    Tập tin nén
D.   Tập tin tài liệu
ĐÁP ÁN: B
CÂU 120: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để xem kích thước một ổ đĩa, người ta thực hiện:
A.   Vào My Computer, di chuyển tới ổ đĩa cần xem kích thước
B.    Nhấn phím phải chuột vào My Computer
C.    Nhấp chuột vào Size Disk
D.   Nhấp chuột vào My Computer
ĐÁP ÁN: A


Các bạn có thể tải file tài liệu về tại đây