Hotline: 0833.900.777
Hướng dẫn & tư vấn

ĐÀO TẠO

  • Thứ sáu, 19-07-2024
  • 15:58 GMT + 7

Modul 1 - Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1)

Thứ tư, 22-09-2021 11:44 GMT + 7
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khôi Việt tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về modul 1 hiểu biết về công nghệ thông tin, nhằm giúp các bạn nắm rõ kiến thức và hoàn thành tốt bài thi.

MODUL 1 -  HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IU1)

 
Câu 001: Trong hệ thống máy tính, 1Kbyte bằng bao nhiêu byte:
A.   1000 bytes
B.    1012 bytes
C.    1024 bytes
D.   1036 bytes
ĐÁP ÁN: C
Câu 002: Trong hệ điều hành Microsoft Windows 7/8, định dạng chuẩn phân vùng đĩa cài hệ điều hành là gì:
A.   FAT
B.    FAT32
C.    FAT16
D.   NTFS
ĐÁP ÁN: D
Câu 003: Cổng nào sau đây là cổng kết nối giữa màn hình và máy tính:
A.   COM
B.    Ethernet
C.    Firewire
D.   VGA
ĐÁP ÁN: D
Câu 004: Bộ nhớ đệm trong CPU gọi là gì:
A.   ROM
B.    DRAM
C.    Buffer
D.   Cache
ĐÁP ÁN: D
CÂU 005: Về chức năng ổ DVD Combo, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Đọc và ghi đĩa CD, DVD
B.    Đọc đĩa CD, DVD
C.    Đọc và ghi đĩa DVD
D.   Đọc CD, DVD và ghi đĩa CD
ĐÁP ÁN: D
CÂU 006: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên lý thuyết của USB 2.0 là bao nhiêu:
A. 1,5 Mbps
B.  12 Mbps
C.  300 Mbps
D. 480 Mbps
ĐÁP ÁN: D
CÂU 007: RAM là viết tắt của cụm từ nào:
A. Read Access Memory
B.  Recent Access Memory
C.  Random Access Memory
D. Read and Modify
ĐÁP ÁN: C
CÂU 008: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên lý thuyết của USB 3.0 là bao nhiêu:
A. 1,5 Mbps
 
B.  12 Gbps
C.  300 Mbps
D. 480 Gbps
ĐÁP ÁN: B
CÂU 009: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, máy tính đọc dữ liệu nhanh nhất từ đâu: 
A.   Đĩa mềm
B.    Đĩa cứng
C.    Qua mạng Internet
D.   Đĩa CD – ROM
ĐÁP ÁN: B
CÂU 010: Dữ liệu trong thiết bị nhớ nào sẽ mất khi mất điện:
A.   Đĩa cứng
B.    Đĩa mềm
C.    RAM
D.   ROM
ĐÁP ÁN: C
CÂU 011: Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào đâu:
A.   RAM
B.    Ổ đĩa cứng
C.    Chỉ nạp vào RAM trong khi chạy chương trình ứng dụng
D.   ROM
ĐÁP ÁN: A
CÂU 012: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu:
A.   Trong CPU
B.    Trong RAM
C.    Trên bộ nhớ ngoài
D.   Trong ROM
ĐÁP ÁN: C
CÂU 013: Về bộ nhớ RAM của máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
B.    Là bộ nhớ chỉ đọc
C.    Là bộ nhớ chỉ xử lý thông tin
D.   Là bộ nhớ chỉ ghi
ĐÁP ÁN: A
CÂU 014: Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung:
A.   Máy in
B.    Micro
C.    Webcam
D.   Đĩa mềm
ĐÁP ÁN: A
CÂU 015: Số lượng các số nhị phân có được từ 1 byte là:
A.   128
B.    512
C.    127
D.   255
ĐÁP ÁN: D
CÂU 016: Trong hệ thống máy tính, 1Kbyte bằng bao nhiêu bit:
A.   1000 bits
B.    8000 bits
C.    8192 bits
D.   9000 bits
ĐÁP ÁN: C
CÂU 017: Trong máy tính, đơn vị tính dung lượng của đĩa sắp xếp tăng dần nào sau đây là đúng:
A.   B MB KB GB
B.    B KB MB GB
C.    MB KB B GB
D.   GB MB KB B
ĐÁP ÁN: B
CÂU 018: Trong máy tính, thiết bị nào sau đây dùng để xử lý dữ liệu và hệ điều hành trên máy tính:
A.   RAM
B.    Đĩa cứng
C.    ROM
D.   CPU
ĐÁP ÁN: D
CÂU 019: Trong máy tính, thiết bị nào sau đây dùng để lưu trữ dữ liệu và hệ điều hành máy tính:
A.   RAM
B.    ROM
C.    CPU
D.   Đĩa cứng
ĐÁP ÁN: D
CÂU 020: Trong máy tính, thiết bị nào dùng để lưu trữ tạm thời trong lúc làm việc:
A.   Máy in
B.    Bộ nhớ RAM
C.    Bộ nhớ ROM
D.   CPU
ĐÁP ÁN: B
CÂU 021: Về hệ điều hành, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Là  một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để soạn thảo các loại văn bản
B.    Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng
C.    Là một phần mềm dùng để điều hành, quản lý các tài nguyên phần mềm máy tính
D.   Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để tính toán số liệu
ĐÁP ÁN: B
CÂU 022: Hệ điều hành Microsoft Windows 7 được phát hành trên toàn thế giới vào năm nào: 
A.   2010
B.    1997
C.    2009
D.   2011
ĐÁP ÁN: C
CÂU 023: Phần mềm nào sau đây đọc được tập tin PDF
A.   Foxit Reader
B.    Microsoft Excel
C.    Microsoft Powerpoint
D.   Microsoft Word
ĐÁP ÁN: A
CÂU 024: Lựa chọn nào sau đây là một phần mềm của Hệ điều hành Microsoft Windows:
A.   EXCEL
B.    CMOS
C.    BIOS
D.   RAM
ĐÁP ÁN: A
CẤU 025: Con người và máy tính giao tiếp thông qua:
A.   Bàn phím và màn hình
B.    Hệ điều hành
C.    RAM
D.   Bàn phím và mouse (chuột)
ĐÁP ÁN: B
CÂU 026: Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng:
A.   Windows XP
B.    Linux
C.    Microsoft Word
D.   Unix
ĐÁP ÁN: C
CÂU 027: Về phần mềm Winrar trong máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.      Làm giảm dung lượng tập tin
B.      Làm tăng dung lượng tập tin
C.      Mở rộng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng
D.      Chia đôi dung lượng tập tin
ĐÁP ÁN: A
CÂU 028: Trong Hệ điều hành Microsoft Windows, chương trình Paint được sử dụng để làm gì:
A.   Soạn thào văn bản
B.    Nghe nhạc, xem phim
C.    Trình bày bảng tính và tính toán
D.   Vẽ các hình ảnh đơn giản.
ĐÁP ÁN: D
CÂU 029: Trong Hệ điều hành Microsoft Windows, chương trình nào dùng để nén và giải nén tập tin:
A.   Paint
B.    Winzip
C.    Unikey
D.   Notepad
ĐÁP ÁN: B
CÂU 030: Phần mềm Winrar trong Microsoft Windows dùng để: 
A.          Tìm kiếm file, folder
B.          Nén và giải nén
C.          Dùng để vẽ
D.          Dùng để soạn thảo văn bản
 ĐÁP ÁN: B
 CÂU 031: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, phiên bản 32bit nhận và quản lý được bộ nhớ RAM tối đa là bao nhiêu:
A.            4GB
B.             2GB
C.             3,2GB
D.            Bao nhiêu cũng được
ĐÁP ÁN: A
CÂU 032: Bộ vi xử lý Intel có ký hiệu là Core I5-6400T là có ý nghĩa gì:
Bộ vi xử lý thế hệ thứ 3 của Intel
Bộ vi xử lý thế hệ thứ 4 của Intel
Bộ vi xử lý thế hệ thứ 5 của Intel
Bộ vi xử lý thế hệ thứ 6 của Intel
ĐÁP ÁN: D
CÂU 033: Chữ U trong ký hiệu bộ vi xử lý Intel Core I7- 4550U có ý nghĩa gì:
A.   Tính năng đồ họa cao
B.    Tính năng siêu di động
C.    Tiêu thụ điện năng thấp
D.   Tối ưu cho công suất
ĐÁP ÁN: C
CÂU 034: Con số nào là tốc độ vòng quay của đĩa cứng:
A.   8200
B.    7200
C.    6200
D.   5200
ĐÁP ÁN: B
CÂU 035: Số nào sau đây không phải là tốc độ của SDRAM:
A.   800 MHz
B.    1000 MHz
C.    1333 MHz
D.   1600 MHz
ĐÁP ÁN: B
CÂU 036: Card đồ họa Onboard sử dụng loại bộ nhớ nào:
A.   Bộ nhớ riêng của card đồ họa
B.    Bộ nhớ dùng chung với bộ nhớ máy tính
C.    Không có bộ nhớ
D.   Bộ nhớ trên đĩa cứng
ĐÁP ÁN: B
CÂU 037: Để xem có bao nhiêu ứng dụng đang chạy trên máy cài đặt Hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng:
A.   Windows Manager
B.    Task Manager
C.    Internet Manager
D.   Download Manager
ĐÁP ÁN: B
CÂU 038: Trong phần mềm Task Managr, thông số nào không phải là thông số hoạt động của một tiến trình:
A.   Khối lượng bộ nhớ
B.    Phần trăm CPU
C.    Phần trăm mạng
D.   Phần trăm card đồ họa
ĐÁP ÁN: D
CÂU 039: Giao thức nào sau đây được sử dụng cho trình duyệt web:
A.   Ipx
B.    Ftp
C.    www
D.   http
ĐÁP ÁN: D
CÂU 040: Tốc độ truy cập mạng được xác định theo đơn vị nào: 
A.   MHz
B.    RAM
C.    Kbps
D.   GB
ĐÁP ÁN: C
CÂU 041: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có nghĩa là gì:
A.   Chia sẽ tài nguyên
B.    Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
C.    Thực hiện lệnh in trong mạng nội bộ
D.   Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ
ĐÁP ÁN: A
CÂU 042: Câu nào sau đây chỉ bao gồm các phương tiện truyền dẫn vật lý cho truyền thông trên mạng:
A.   Cable đồng trục, cable quang, router, access point, modem
B.    Cable đồng trục, cable xoắn cặp, cable quang, sóng radio
C.    Cable đồng trục, cable quang, hub, switch, router, access point
D.   Repeater, hub, switch, routet, wireless access point
ĐÁP ÁN: B
CÂU 043: Trong kết nối mạng máy tính cục bộ, cấu trúc mạng được chia thành các loại nào:
A.   Cấu trúc liên kết hình sao
B.    Cấu trúc liên kết dạng tuyến
C.    Cấu trúc liên kết dạng hình sao, dạng hình tuyến, dạng hình vòng
D.   Hình mạng nhện
ĐÁP ÁN: C
CÂU 044: Trong mạng máy tính, thuật ngữ WAN có nghĩa là gì:
A.   Mạng cục bộ
B.    Mạng diện rộng
C.    Mạng toàn cầu
D.   Mạng doanh nghiệp
ĐÁP ÁN: B
CÂU 045: Lựa chọn nào sau đây là tên của một thiết bị mạng:
A.   USB
B.    UPS
C.    SWITCH
D.   WEBCAM
ĐÁP ÁN: C
CÂU 046: Khi đăng một tập tin (file) ảnh lên mạng xã hội facebook, người ta thực hiện:
A.   Download
B.    Delete
C.    Upload
D.   Rename
ĐÁP ÁN: C
CÂU 047: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối các mạng trên Internet:
A.   Router
B.    Switch
C.    HUB
D.   Card mạng
ĐÁP ÁN: A
CÂU 048: Về mạng Internet, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Hệ thống máy tính
B.    Hệ thống mạng máy tính
C.    Hệ thống mạng máy tính trong một nước
D.   Hệ thống mạng máy tính toàn cầu
ĐÁP ÁN: D
CÂU 049: Ứng dụng nào sau đây dùng để duyệt web:
A.   Internet Explorer
B.    Microsoft Excel
C.    Microsoft Word
D.   Microsoft PowerPoint
ĐÁP ÁN: A
CÂU 050: Thuật ngữ nào sau đây không liên quan đến khái niệm trực tuyến:
A.   E - learning
B.    E – town
C.    Đào tạo từ xa
D. Hội nghị trực tuyến 
ĐÁP ÁN: B
CÂU 0514: Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho người dùng:
A.   e-banking
B.    e-government
C.    e-town
D.   e-commerce
ĐÁP ÁN: A
CÂU 052: Ứng dụng bán hàng trực tuyến (online shop) là thuộc loại dịch vụ Internet nào:
A.   e-banking
B.    e-governmet
C.    e-learning
D.   e-commerce
ĐÁP ÁN: D
CÂU 053: Phát biểu nào sau đây không phải ưu điểm của học trực tuyến (e-learning):
A.   Người học có thể ngồi ở nhà
B.    Người học có thể học trong khi đi công tác
C.    Người học không cần kết nối Internet
D.   Người học không cần phải đến lớp
ĐÁP ÁN: C
CÂU 054: Khi các bác sĩ muốn hội chẩn cho một người bệnh ở xa, người ta thực hiện:
A.   Học trực tuyến
B.    Đào tạo trực tuyến
C.    Đào tạo từ xa
D.   Hội nghị trực tuyến
ĐÁP ÁN: D
CÂU 055: Để thanh toán tiền qua mạng, người dùng sẽ sử dụng dịch vụ Internet nào:
A.   E-banking
B.    e-government
C.    E -learning
D. Teleconference
ĐÁP ÁN: A
CÂU 059: Thiết bị nào không cần thiết trong hội nghị trực tuyến:
A.   Loa
B.    Micro
C.    Máy quay video
D.   Lò vi sóng
ĐÁP ÁN: D
CÂU 057: Khi một người cần gửi thư điện tử cho một người, người ta cần thông tin gì:
A.   Địa chỉ nhà
B.    Số điện thoại
C.    Địa chỉ Email
D.   Địa chỉ Website
ĐÁP ÁN: C
CÂU 058: Trong một địa chỉ Email, kí tự nào là kí tự phải có:
A.   =
B.    :
C.    !
D.   @
ĐÁP ÁN: D
CÂU 059: Những ứng dụng nào là ứng dụng có thể nói chuyện qua phương thức Internet (VoiIP – Voice over IP):
A.   www
B.    email
C.    e-banking
D.   Skype
ĐÁP ÁN: D
CÂU 060: Dịch vụ nhắn tin SMS là viết tắt của từ nào:
A.   Sort message services
B.    Sort message share
C.    Sort message shop
D.   Sort message site
ĐÁP ÁN: A
CÂU 061: Dịch vụ IM là viết tắt của từ gì:
A.   Instagram Inten messenger
B.    Information Inten messenger
C.    Inlustration messenger
D.   Instant messaging
ĐÁP ÁN: D
CÂU 066: Những mạng nào sau đây không phải là mạng xã hội:
A.   Facebook
B.    Zingme
C.    Intranet
D.   Twitter
ĐÁP ÁN: C
CÂU 063: Những trang nào sau đây không phải là trang báo điện tử:
A.     www.vietnamnet.vn
B.     www.vnexpress.net
C.     www.tuoitre.vn
D.    www.google.com
ĐÁP ÁN: D
CÂU 064: Khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng, phát biểu nào sau đây là sai:
A.   Làm việc trong nhà
B.    Ảnh hưởng thị lực
C.    Ảnh hưởng cột sống
D.   Tiếp xúc độc hại
ĐÁP ÁN: D
CÂU 065: Bệnh nào là bệnh liên quan đến việc sử dụng máy tính nhiều:
A.   Bệnh ho gà
B.    Bệnh đau cột sống
C.    Cận thị
D.   Bệnh đau bao tử
ĐÁP ÁN: C
CÂU 066: Chọn mức độ ánh sáng ở màn hình máy tính và môi trường xung quanh cân bằng giúp cho điều gì:
A.   Đỡ buồn ngủ
B.    Đỡ mỏi mắt
C.    Đỡ đau lưng
D.   Đỡ khát nước
ĐÁP ÁN: B
CÂU 067: Điều gì sau đây không phải là lợi ích của tái chế hộp mực in:
A.   Tiết kiệm tiền
B.    Bảo vệ môi trường
C.    Giảm rác thải
D.   Tiết kiệm nước
ĐÁP ÁN: D
CÂU 068: Điều gì sau đây không phải là nguy cơ ô nhiễm môi trường của Pin máy tính phế thải:
A.   Ô nhiễm chì
B.    Ô nhiễm thủy ngân
C.    Ô nhiễm kẽm
D.   Ô nhiễm phóng xạ
ĐÁP ÁN: D
CÂU 069: Khi lựa chọn máy tính ở chế độ tự động tắt màn hình sau 20 giây, màn hình máy tính tự động tắt khi: 
A.   Không đụng tới máy tính trong 20 giây
B.    Không sử dụng máy in trong 20 giây
C.    Không sử dụng Internet trong 20 giây
D.   Xuất ra máy in sau 20 giây
ĐÁP ÁN: A
CÂU 070: Với thiết lập nào của Control panel để giúp cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng:
A.   Display
B.    System and Security
C.    Devices and Printers
D.   Power options
ĐÁP ÁN: D
CÂU 071: Lựa chọn nào sau đây được lựa chọn giúp tiết kiệm Pin cho máy tính xách tay (laptop):
A.   Không chạy các ứng dụng đồ họa trên máy tính
B.    Không sử dụng con chuột
C.    Tự động tắt màn hình, tự động tắt máy khi không sử dụng
D.   Không sử dụng máy in
ĐÁP ÁN: C
CÂU 072: Khi giao dịch trực tuyến nên làm gì để bảo vệ an toàn thông tin: 
A.   Cảnh giác với thư giả mạo
B.    Không sử dụng bàn phím
C.    Chỉ sử dụng chuột
D.   Không sử dụng máy in
ĐÁP ÁN: A
CÂU 073: Khi truy cập vào một ứng dụng mạng hay internet điều gì sau đây là không thể được:
A.   Hai Usename có cùng một Password
B.    Một Usename có hai Passsword
C.    Một Usename có một Password
D.   Một Usename không có Password
ĐÁP ÁN: B
CÂU 074: Mật khẩu nào sau đây không phải là mật khẩu tốt:
A.   a921680b
B.    123c2518
C.    12345678
D.   abc123DE
ĐÁP ÁN: C
CÂU 075: Tại sao việc thay đổi mật khẩu thường xuyên có ích trong việc đảm bảo an toàn thông tin:
A.   Để dễ nhớ
B.    Để khó bị phát hiện
C.    Để hệ thống hoạt động nhanh
D.   Để dễ bị phát hiện
ĐÁP ÁN: B
CÂU 076: Trong giao dịch trực tuyến nếu để lộ hồ sơ cá nhân, người ta có thể bị gì:
A.   Bị ốm
B.    Bị mất tiền
C.    Bị mất máy tính
D.   Bị hư máy tính
ĐÁP ÁN: B
CÂU 077: Để giúp cho bảo vệ dữ liệu với trường hợp ở đĩa cứng trong máy tính bị hỏng, người ta thực hiện:
A.   Thường xuyên sao lưu dữ liệu
B.    Thường xuyên thay đổi mật khẩu máy tính
C.    Thường xuyên cảnh giác thư giả mạo
D.   Thường xuyên tắt máy tính khi rời nơi làm việc
ĐÁP ÁN: A
CÂU 078: Việc sử dụng tường lửa (firewall) giúp mạng máy tính của doanh nghiệp điều gì:
A.   Ngăn chặn việc mất điện
B.    Ngăn chặn việc mất thời gian
C.    Ngăn chặn việc tấn công mạng
D.   Chống trộm cắp máy tính
ĐÁP ÁN: C
CÂU 083: Virus có thể lây lan qua:
A.   Đường dây điện
B.    Qua con chuột
C.    Qua USB
D.   Qua máy in
ĐÁP ÁN: C
CÂU 080: Điều gì mà tất cả các Virus đều có thể thực hiện:
A.   Lây nhiễm vào BOOT RECORD
B.    Phá hủy CMOS
C.    Xóa các tâp tin chương trình trên đĩa cứng
D.   Tự nhân bản
ĐÁP ÁN: D
CÂU 081: Về loại B-Virus, phát biểu nào sau đây là đúng: 
A.   Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B
B.    Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
C.    Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
D.   Là loại virus tin học chủ yếu lây lan váo các tệp tin của Microsoft Word và Microsoft Excel
ĐÁP ÁN: C
CÂU 082: Về Virus máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Là loại Virus tự phát sinh, phá hoại phần cứng của máy tính
B.    Là một chương trình máy tính do con người tạo ra, có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học
C.    Là một chương trình máy tính do con người tạo ra, có khả năng tự nhân bản
D.   B và C đúng
ĐÁP ÁN: D
CÂU 083: Về Macro Virus, phát biểu nào sau đây là đúng: 
A.   Là loại Virus chủ yếu lây lan vào mẫu tin khơi động (Boot record)
B.    Là một loại Virus chủ yếu lây lan vào tập tin âm thanh
C.    Là loại Virus chủ yếu lây lan vào các tập tin của Microsoft Word và Microsoft Excel
D.   Là loại Virus chủ yếu lây lan vào các tập tin hình ảnh
ĐÁP ÁN: C
CÂU 084: Cách nhận diện một phần mềm có bản quyền: 
A.   Chỉ cần sản phẩm có số serial
B.    Mã ID sản phẩm, đăng ký sản phẩm
C.    Giấy phép sử dụng phần mềm
D.   B và C đúng
ĐÁP ÁN: D
CÂU 085: Thuật ngữ bản quyền/ quyền tác giả trong tiếng anh là gì:
A.   Copyright
B.    Copyword
C.    Winword
D.   Firewall
ĐÁP ÁN: A
CÂU 086: Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam có hiệu lực từ năm nào:
A.   2000
B.    2004
C.    2006
D.   2008
ĐÁP ÁN: C
CÂU 087: Với phần mềm mã nguồn mở, phát biểu nào sau đây là sai:
A.   Mọi người không thể copy mã nguồn
B.    Mọi người đều có thể copy được mã nguồn
C.    Mọi người có thể phân phối lại phần mềm
D.   Mọi người đều có thể cải tiến phần mềm
ĐÁP ÁN: A
CÂU 088: Với phần mềm shareware, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Người dùng phải trả tiền sau một thời gian
B.    Người dùng không phải trả tiền khi sử dụng
C.    Đây là phần mềm không có bản quyền
D.   Đây là phần mềm mã nguồn mở
ĐÁP ÁN: A
CÂU 089: Với phần mềm freeware, phát biểu nào sau đây là sai:
A.   Người dùng không phải trả tiền khi sử dụng
B.    Người dùng không bị hạn chế thời gian sử dụng
C.    Phần mềm không có bản quyền
D.   Phần mềm có bản quyền
ĐÁP ÁN: C
CÂU 090: Thuật ngữ Cơ sở dữ liệu trong tiếng anh là gì:
A.   Database
B.    Datawork
C.    Datatable
D.   Datalist
ĐÁP ÁN: A
CÂU 091: Luật an toàn thông tin mạng của Việt Nam có hiệu lực từ năm nào:
A.   2014
B.    2015
C.    2016
D.   2017
ĐÁP ÁN: C
CÂU 092: Trong luật An toàn an ninh thông tin mạng của Việt Nam có bao nhiêu cấp độ an toàn hệ thống thông tin:
A.   4
B.    5
C.    6
D.   7
ĐÁP ÁN: B
CÂU 093: Trong luật An toàn an ninh thông tin mạng những hành vi nào là không bị nghiêm cấm:
A.   Phát tán thư rác, phần mềm độc hại
B.    Ngăn chặn truyền tải thông tin trên mạng
C.    Tấn công chiến quyển điều khiển và phá hoại hệ thống thông tin
D.   Đăng ảnh lên trang thông tin cá nhân trên mạng xã hội
ĐÁP ÁN: D
CÂU 094: Phát biểu nào sau đây chỉ bao gồm các đơn vị đo lường khả năng lưu trữ thông tin là:
A.   Byte, Kbyte, MB, GB
B.    Bit, Byte. KG, MB, GB
C.    Boolean, Byte, MB
D.   Đĩa cứng, ổ nhớ
ĐÁP ÁN: A
CÂU 095: Về máy vi tính, phát biểu nào sau đây là đúng: 
A.   Những thiết bị dùng để truyền tin
B.    Là hệ thống thiết bị dùng để tính toán, kiểm soát các hoạt động một cách tự động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic
C.    Là phương tiện lưu trữ thông tin
D.   Là thiết bị nghe nhìn
ĐÁP ÁN: B
CÂU 096: Số 10B thuộc hệ đếm nào sau đây:
A.   Nhị phân
B.    Thập lục phân
C.    Bát phân
D.   Thập bát phân
ĐÁP ÁN: B
CÂU 097: Hệ đếm cơ số b dùng:
A.   b chữ số
B.    b+1 chữ số
C.    b-1 chữ số
D.   Dùng các ký tự số từ 3 đến 9
ĐÁP ÁN: A
CÂU 098: Giá trị 121 ở hệ số thập phân khi chuyển sang hệ nhị phân sẽ là:
A.   121
B.    111010
C.    1111001
D.   1000011
ĐÁP ÁN: C
CÂU 099: Với một dạng thông tin có thể có 14 trạng thái, để tổ chức lưu trữ cho dạng thông tin này ta cần sử dụng tối thiểu là:
A.   3 bit
B.    4 bit
C.    5 bit
D.   6 bit
ĐÁP ÁN: B
CÂU 100: Phát biểu nào sau đây là sai:
A.   Hệ nhị phân có 2 chữ số cơ bản là 0 và 1
B.    Hệ thập lục phân có 16 chữ số cơ bản là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 A,B, C,D,E,F.
C.    Hệ thập phân có 10 chữ số cơ bản là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
D.   Hệ bát phân gồm có 0,1,2,3,4,5,6,7
ĐÁP ÁN: C
CÂU 101: Máy tính để bàn và máy tính xách tay (laptop) khác nhau cơ bản về:
A.   Tính năng sử dụng
B.    Tốc độ xử lý
C.    Công nghệ sử dụng
D.   Giá cả
ĐÁP ÁN: C
CÂU 102: Thành phần nào sau đây không thuộc bộ xử lý trung tâm của máy tính (CPU):
A.   Khối tính toán số học/logic (ALU- Arthmatic and Logic Unit).
B.    Khối điều khiển (CU- Control Unit).
C.    Bộ nhớ trong
D.   Thanh ghi
ĐÁP ÁN: C
CÂU 103: Thiết bị nào trong các thiết bị sau là thiết bị đầu ra:
A.   Bàn phím
B.    Con chuột
C.    Máy in
D.   Máy Scan
ĐÁP ÁN: C
CÂU 104: Các phần mềm: MS.Word, MS.Excel, MS.Access, MS.Powerpoint,, MS.Internet Explorer thuộc nhóm phần mềm:
A.   Phần mềm hệ điều hành
B.    Phần mềm hệ thống
C.    Phần mềm cơ sở dữ liệu
D.   Phần mềm ứng dụng
ĐÁP ÁN: D
CÂU 105: Trong máy tính, đơn vị nhỏ nhất dùng để lưu trữ thông tin là:
A.   Byte
B.    Bit
C.    Hz
D.   Ký tự
ĐÁP ÁN: B
CÂU 106: Để ghi được đĩa CD trên máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:
A.   Có ổ đọc đĩa CD
B.    Không cần có ở đĩa đọc/ghi CD
C.    Cần kết nối Internet
D.   Cần có ổ đĩa đọc/ghi CD
ĐÁP ÁN: D
CÂU 107: Con số 1,44 MB dùng để biểu thị điều gì:
A.   Tốc độ xử lý của máy tính
B.    Tốc dộ đường truyền trong máy tính
C.    Dung lượng bộ nhớ nào đó
D.   Kích cỡ của các thành phần trong CPU
ĐÁP ÁN: C
CÂU 108: Phương tiện nào sau đây lưu trữ bằng công nghệ Quang học:
A.   Removeable Disk
B.    Đĩa cứng
C.    SD Card
D.   DVD-R
ĐÁP ÁN: D
CÂU 109: Để gỡ bỏ một chương trình đã cài đặt trên máy tính đối với Microsoft Windows, người ta thực hiện:
A.   Chọn chương trình trong Windows Explore và nhấn phím Delete
B.    Vào Control Panel chọn add or Remove Programs, chọn chương trình và chọn Change/Remove
C.    Vào Control Panel chọn Add hoặc Remove Programs, chọn chương trình và nhấn phím Delete
D.   Vào Search tìm và chọn chương trình, sau đó nhấn phím Delete
ĐÁP ÁN: C?
CÂU 110: Khi một kẻ gian truy cập vào máy tính của người khác qua mạng Internet thì được gọi là:
A.   Docker
B.    Staker
C.    Hacker
D.   Cracker
ĐÁP ÁN: C
CÂU 111: Thuật ngữ “Hardware” được dịch ra tiếng Việt là:
A.   Phần cứng
B.    Phần mềm
C.    Phần ứng dụng
D.   Phần không nhìn thấy
ĐÁP ÁN: A
CÂU 112: Để tránh virut làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính, người ta thực hiện:
A.   Không kết nối máy tính qua đường mạng
B.    Không truy cập Internet
C.    Không lấy thông tin từ các phương tiện lưu trữ ngoài
D.   Cài đặt các chương trình phát hiện, diệt virut
ĐÁP ÁN: D
 
Các bạn có thể tải file tài liệu về tại đây