Hotline: 0833.900.777
Hướng dẫn & tư vấn

TUYỂN SINH

  • Thứ sáu, 19-07-2024
  • 16:40 GMT + 7

Thông báo tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học

Cán bộ công nhân viên có nhu cầu nâng ngạch, nâng lương, chuyển ngạch, hoàn thiện hồ sơ như bệnh viện, ngân hàng, giáo viên, tòa án… cần hoàn thiện hồ sơ và cơ quan nhà nước.